Profesijas, kurām nedraud bezdarbs

Izvēloties savu nākotnes profesiju, būtu jāņem vēra daudz un dažādi kritēriji, no kuriem viens no svarīgākajiem ir šīs profesijas ilgmūžība un attīstība skatoties nākotnē. Daudzas profesijas jau tuvā nākotnē tiks aizvietotas ar iekārtām, kas var paveikt šo pašu darba uzdevumu ātrāk, kvalitatīvāk un daudz lētāk. Tomēr ir dažas profesijas, kurām vismaz tuvākajā nedraud bezdarbs.

  • Ārsts

Viena no svarīgākajām profesijām, jo ir tieši saistīta ar cilvēku dzīves kvalitāti, pašsajūtu, fizisko veselību, un vienmēr būs aktuāla. Vienmēr būs nepieciešamība pēc speciālistiem dažādās medicīnas sfērās, kas var novērst vai samazināt cilvēkus mokošās saslimšanas, lai nodrošinātu normālu un veselīgu sabiedrību.

  • Karavīrs/likumsargs

Lai arī cik idilliski neskanētu ideja par globālu mieru uz zemeslodes, skatoties pagātnē un pašreizējā globālajā politiskajā sistēmā, visaptverošs miers ir diezgan nereāls. Tāpēc karavīra profesija, kura var saspringtos apstākļos aizsargāt savu tautu un nāciju no citām varmācīgas valsts draudiem. Bieži vien karavīri un armijas personāls ir arī personāls, kas visātrāk var palīdzēt ar darbaspēku globālu vai lokālu dabas katastrofu apstākļos, kas, protams, nav mazsvarīgi. Šajā kategorijā varētu iekļauties arī likumsargs, kas arī tuvākajā nākotnē ir diezgan stabila profesija bez izzušanas draudiem. Tas skaidrojams ar to, ka tik ilgi kamēr būs noteikts likumu vai noteikumu kopums, kas mums kā sabiedrības locekļiem jāievēro, būs nepieciešama arī to kontrolējoša institūcija, kas parūpējas, par tiem, kas likumus negrib ievērot.

  • Zinātnieks

Skatoties vēsturē, vienmēr bijuši inovatīvi cilvēki, kas centušies saprast dažādu lietu kārtību, uzbūvi kā arī radījuši jaunas nebijušas lietas. Zinātnieki un pētnieki arī iekļaujas sarakstā pie profesijām, kam nedraud bezdarbs. Pašreizējā ekonomiskajā sistēmā inovācijām ir milzīgs spēks un vērtība, tādēļ profesionāļi šajā nozarē ir novērtēti un ļoti būtiski visas sabiedrības normālai darbībai un izaugsmei.

  • Zemnieks

Ir tikai pāris lietas, bez kurām cilvēks nevar iztikt un viena no tām ir pārtika. Tuvākā nākotnē liela daļa lauksaimniecības nozaru tiks ievērojami automatizētas, ievērojami samazinot iesaistītā darbaspēka skaitu. Neatkarīgi no tā, būs vajadzīgi zemnieki, kas vadīs šos automatizētos procesus un audzēs visus nepieciešamos produktus un izejvielas sabiedrības patēriņam.