Man ir vairāki kredīti. Ko darīt, lai atmaksātu?

RēķiniJa esat ņēmis vairākus ātro kredītus, bet nespējat tos atdot, iespējams, ka vienīgais variants ir griezties Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijā (LAFPA). Pakāpeniska kredītu atmaksa tiks piedāvāta, ja visi ātro kredītu aizdevēji ir LAFPA biedri, kā arī jāatceras, ka ir dažas kredītiestādes, kuras izveidojušas vairākus ātrā kredīta zīmolus, bet nosacījums ir – Jums jābūt vismaz diviem aizņēmumiem no vismaz diviem asociācijas biedriem, no kuriem vismaz vienam atmaksa tiek kavēta vairāk, kā par 30 dienām. Pieņemsim, Jūs diez vai varēsiet paņemt piecus kredītus, bet nākamajā dienā doties pie LAFPA, lūdzot pieņemt Jūsu iesniegumu par kredītu pakāpenisku atmaksu. Jo diemžēl ātrie kredīti ir tendēti uz lielas peļņas gūšanu – tāpēc jau arī lielākas summas Jūs nevarat paņemt par saprātīgu procentu likmi uz vairākiem mēnešiem. Jūs varat iesniegt lūgumu atmaksāt visus kredītus ar pakāpenisku nomaksu, ja Jums ir trīs kredīti dažādās aizdevēja iestādēs.  Tāpat Jums ir jāzina arī, ka ikmēneša maksājumam jāsastāda ne mazāk kā 5 % no visu parādu summas. Ja varat atļauties tādus maksājumus veikt, norādiet to iesniegumā LAFPA. Ar brīdi, kad esat pieteicis pakāpenisku kredītu nomaksu, Jums tiks apturēti soda procentu uzrēķini. Ja Jūsu situācija atbilst šādiem nosacījumiem, Jums tiks sastādīts maksājumu grafiks, saskaņojot to ar ikvienu aizdevēju Jūsu parādu sarakstā. Ja gadījumā esat noslēdzis tādu līgumu, kurš paredz procentu un pamatsummas atmaksu veikt vienā maksājumā, pakāpeniskas atmaksas grafikā tiks iekļauta tā summa, kas Jums kreditoram būtu jāmaksā par atlikušo kredīta apjomu saskaņā ar sākotnējo grafiku.

Rēķini, vienošanās, līgums

Lai noslēgtu vienošanos ar LAFPA biedriem par kredītu atmaksu, Jums jāiesniedz šādi dokumenti: pases vai ID kartes kopija; izziņa no VSAA par pēdējos sešos mēnešos veiktajām sociālajām iemaksām; bankas konta pārskatu par pēdējiem sešiem mēnešiem par kontu, kurā saņemat ienākumus.

Tiek izvērtēti tie gadījumi, kad jau ir uzsāktas piedziņas darbības no tiesu izpildītāju puses – atkarībā no slēdziena Jums var arī liegt pakāpeniski atmaksāt kredītu. Ja tiesu izpildītāji, tikai nosūtījuši Jums uzaicinājumus, izpildīt saistības labprātīgi, kreditors lūgs apturēt piedziņas procesu, tikai Jūsu saistību summai tiks pieskaitītas papildu izmaksas par tiesu izpildītāja darbu atbilstoši tiesu izpildītāju noteiktajām atlīdzības taksēm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.